Sinds 2012 is Amecha lid van Brainport Industries.

De leidende 1e, 2e en 3e lijns high tech toeleveranciers in Nederland vormen tesamen het unieke high tech ecosysteem Brainport Industries. Doel is de toeleveranciers in deze hightech ketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten.
Samen werken we zo aan continuïteit en verdere groei van de high tech industrie, aansluitend op de ambities vastgelegd in Brainport 2020.

Brainport Industries biedt hen vruchtbare grond en een structuur voor deze samenwerking in projecten. Projecten op het gebied van technologie, markten en mensen. Waarmee de toeleveranciers zich kunnen doorontwikkelen tot de top in hun markt, groeien in omzet, maar dat er ook een constante stroom van kenniswerkers en vakmensen is om die omzet ook daadwerkelijk te realiseren.

www.brainportindustries.com