VINCI Energies & Amecha

VINCI Energies, de energietransitie en digitale transformatie accelerator 

In een wereld die voortdurend verandert, versnelt VINCI Energies de milieutransitie door twee grote veranderingen door te voeren: digitale transformatie en energietransitie.

Een duurzame en wendbare organsatie

VINCI Energies heeft oog voor haar markten en is een integrator van op maat gemaakte multitechnische oplossingen, die haar klanten ondersteunt bij het inzetten van technologieën die goed zijn voor mens en planeet, van ontwerp tot bouw, exploitatie en onderhoud. Door hun regionale aanwezigheid en wendbare organisatiestructuur, geven de 1.900 business units van VINCI Energies een sterke impuls aan de energiekeuzes van hun klanten, van hun infrastructuren en van hun processen, om deze elke dag betrouwbaarder, efficiënter en duurzamer te maken.

VINCI Energies kenmerkt zich door een unieke netwerkorganisatie van business units. In Nederland zijn er 65 business units actief. Deze autonome business units zitten dichtbij klanten. Daardoor kunnen ze snel en flexibel reageren op veranderingen en kansen in hun lokale markten. Ook kunnen ze tijdelijk of lang samenwerken voor grotere en complexe projecten of internationale klanten.

Door de business unit structuur is VINCI Energies een robuuste en wendbare organisatie: gericht op continuïteit. Ook in die zin is VINCI Energies een duurzame organisatie.

Amecha & VINCI Energies

Sinds 2021 is Amecha een merk van VINCI Energies geworden om onze expertise te verbinden met een netwerkorganisatie. Het VINCI Energies netwerk heeft als groot voordeel dat Amecha beschikt over meer resources, en samen kan werken met andere merken om zo de klant te ontzorgen bij projecten. De normen en waarden van VINCI Energies passen perfect bij de werkwijze van Amecha Naast de perfecte match in waarden zijn verschillende VINCI Energies merken en Amecha werkzaam binnen dezelfde markten en technieken, waarin Amecha de speciaalmachines verzorgt.

Ecovadis Platinum

Elk jaar laat VINCI Energies zichzelf met al haar merken en business units toetsen op haar Corporate Social Responsibility beleid en aanpak in de operationele activiteiten. VINCI Energies wordt dan getoetst op 21 topics, die gegroepeerd worden in de gebieden Environment, Social & Governance (ESG). Hierbij wordt onder andere getoetst op ethisch ondernemen, milieu met specifieke aandacht voor oplossingen die leiden tot het behoud van een toekomstbestendige leefomgeving, gezonde arbeidsverhoudingen, human rights en een duurzame leveranciersketen. VINCI Energies en dus ook Amecha heeft een Ecovadis Platinum certificering. Zo laat VINCI Energies en Amecha zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in ons DNA zit en onderdeel is van ons dagelijks handelen

Ecovadis Platinum

Lees hier meer over deze certificering

CO2-Prestatieladder niveau 5

Naast de audit door Ecovadis laat VINCI Energies in Nederland zich ook toetsen op haar CO2-beleid en aanpak. VINCI Energies gebruikt de CO2-Prestatieladder om te toetsen waar ze staat, en waar de actiepunten liggen op het gebied van CO2-bewust handelen in haar bedrijfsvoering en uitvoering van projecten om zo haar doelstellingen te behalen. VINCI Energies, en dus ook Amecha, heeft CO2-Prestatieladder niveau 5 behaald in 2023.

CO2-Prestatieladder

Lees hier meer over deze certificering